Mario Monicelli

premio "Nastri d'argento". Roma 6 febbraio 1977