prof.Arpad Fisher e Anita Ekberg

Roma agosto 1979