Alighiero Noschese e on.Luigi Preti

al Teatro Sistina. Roma ottobre 1975