Carmen von Thyssen e Fausto Bertinotti

Roma 28 ottobre 2004