Gianni Nazzaro con Catherine Frank

alla Cabala.Roma 30 gennaio 1984