Umberto Marzotto Jr. e Margie Newton

al Jackie'O.Roma 1985