Umberto Croppi e Marcello Sorgi


l'assessore allaCultura di Roma Umberto Croppi con Marcello Sorgi.