Gustavo Gianoni


 allo stadio olimpico. Roma 1977