Giacomo Alexis e Sandra Marini


 Premio Paride. Roma ottobre 1975