Patty Pravo con Alighiero Noschese

premio "Microfono d'argento". Roma aprile 1978