Bruno Vespa e Luigi Saitta

a Fregene per il premio "Fregene" 1992